Header
חגית אהרונוף
We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE

חגית אהרונוף

סופרת ילדים ונוער,

מפתחת תכניות לימודים.

!אודות

חגית אהרונוף, נולדה בישראל ב-18 באפריל 1949, בחג הפסח ומכאן שמה. דור שביעי בארץ, נצר לילידי צפת (מצד האב). גדלה ברמת גן. שירתה בצה"ל כסמלת סעד. בעלת תואר ב.א. בספרות, לשון ואומנות מטעם אוניברסיטת חיפה, ובעלת תואר מ.א. בחינוך, במגמת פיתוח תכניות לימודים מטעם אוניברסיטת תל אביב. נשואה אם לשלושה, סבתא לתשעה עשר. גרה ביישוב נווה צוף, במטה בנימין, אשר היא נמנית על מייסדיו.
עבדה שנים רבות כמפתחת תכניות לימודים במשרד החינוך, בתחומים: ספרות, לשון ומולדת וחברה (מדעי החברה לביה"ס היסודי). בעבר עסקה בתחומי חינוך שונים: הנחלת הלשון, הוראה, ניהול והדרכת מורים. כמו כן נמנתה על הצוות הפדגוגי של הטלוויזיה הלימודית ועבדה כתסריטאית במחלקת הילדים והנוער של הטלוויזיה הכללית.
כותבת לילדים ונוער.ספריה השתתפו במצעד הספרים של משרד החינוך, והם ברשימת הספרים המומלצים של משרד החינוך.

?על הסופרת


ספרי ילדים ונוער

בתוספת הצעות למערכי שיעור בקריאה מונחית

ראה עוד על ספרי ילדים ונוער
Top Button
Footer